طول مطالعه: 4 دقیقه

حبابهای مربوط به طرف تقاضا شروع به رشد نموده و ناپایداری هایی را در بازار دارایی ها ایجاد می کنند. یعنی فقط 2 درصد کسری میان تعداد خانوارها و واحدهای مسکونی وجود دارد.اما توزیع مالکیت واحدهای مسکونی، نامناسب بودن برخی واحدها برای زندگی، وجود بافت فرسوده گسترده در مناطق مرکزی و جنوبی،وابستگی به محل کار و زندگی و سرمایه گذاری، کسری مسکن مناسب برای زندگی و سکونت را بر اساس برخی آمارها تا 30 درصد افزایش داده است. بر طبق برخی برآوردها سهم هزینه مسکن از درآمد خانوارها در ایران بالغ بر 32 درصد می باشد(مرکز آمار ایران،1396).

اپل واچ نسل 8

در صورتی که در کشور هند دارایی مسلط در بازار دارایی ها سهم بالای مسکن در ثروت خانوارها است. سیکل های قیمتی در بازار مسکن را بر مبنای ادوار تجاری در تولید، سرمایه گذاری و شوک های ناشی از عرضه و تقاضا می توان بررسی نمود. ثبات مالی علاوه بر اثرگذاری بر قیمت ها ترکیب دارایی افراد و خانوارها را تغییر میدهد. در این خصوص سهم بازار طلا 7.6 درصد است که بازاری رسمی است و به عنوان یک سرمایه گذاری و یک دارایی برای حفظ ذخیره ارزش دارایی ، در میان خانوارها اهمیت ویژه و ثانویه ای دارد.

ولادیمیر پوتین بیماری در تولید مسکن باید وجوهی در بازارهای مالی استقراض شود، استقراض به دلیل حبس منابع پولی و مالی هزینه دارد. برای سرمایه گذاریهای بزرگ تامین وجوه از طریق استقراض صورت گرفته و دارای هزینه فرصت است. تفسیر دیگر این است؛ اگر دارایی در اختیار فرد بدون ریسک باشد، افزایش نرخ بهره موجب می شود تا برای تولید همان دارایی، متحمل ریسک هزینه بهره شویم. شیلر و کیس(1988) بر نقش نرخ بهره و سودهای کوتاه مدت اندک به متغیرهای قیمتی اثرگذار در ترکیب دارایی ها اشاره نموده و معتقدند دارندگان این نوع دارایی بیشتر منافع بلندمدت و مطمئن مسکن را در اولویت تصمیم گیری خود دخیل دانسته اند.(قلی زاده و امیدی،1395). ​​​​.

سفته بازی موجب تسریع در مبادلات مسکن در دوره های زمانی کوتاه مدت به منظور افزایش سودهای آنی وکوتاهمدت می شود. افزایش رشد اقتصادی به یک مفهوم بهبود قدرت خرید افراد، سازمان ها و نهادها و افزایش درآمد سرانه محسوب میشود و نقشی اساسی را در رونق کسب و کار ها و در بخش های اقتصادی به دنبال دارد. تحلیل شده است. برخی نظریه پردازان بر مبنای جریان های اطلاعاتی و برخی بر مبنای کارکرد نهادی به تعریف ثبات مالی پرداخته اند.

از این رو، تغییرات دورهای تقاضا، قیمت و سرمایه گذاری در بازار مسکن و نوسانات منبعث از آن در بازارهای مالی و اقتصادی بر دارندگان این دارایی و سرمایه گذاری در آنان اثر بخش بوده است. چنین واکنش هایی در رفتارهای انسانی و انگیزه های متفاوت آنان بر سطح ریسک، میزان بازدهی این بخش اثر گذارده و به تبع آن بازار مسکن،انتظارات و بازدهی سرمایه گذاری را به منظور سرمایه گذاری جذاب یا موجب ترک این بازار می شوند.

نصراللهی و طیبی،1378) مسکن به عنوان یک دارایی برای دارندگان آن هزینه نگهداری دارد. اما سهم این خانوارها در دارایی های با دوام بیشتر است( 28 درصد) و سهم آنها در طلا 0.4 درصد است. اما مشکل زمانی ایجاد می شود که دولت از طریق مداخله و افزایش واردات تلاش دارد تا جلوی افزایش سطح عمومی قیمت ها را بگیرد و برای اینکار تلاش می کند تا نهاده های گران قیمت را از طریق واردات تامین نماید.

یک واحد افرایش در لگاریتم درآمد استان به اندازه 0.86 واحد لگاریتم تقاضای مسکن را افزایش می دهد. در طرف تقاضا میزان تقاضای خانوارها برای مسکن به هزینه خدمات آن نسبت به سایر کالاها بستگی دارد. برای نمونه ،این نسبت در استرالیا معادل 23 درصد و در انگلستان معادل 25 درصد می باشد. در استان فارس کشش تقاضای مسکن نسبت به سایر استانها بالاتر است. وقتی رشد اقتصادی در یک کشور در شرایط مطلوب قرار دارد و روندی رو به افزایش دارد، قدرت خرید افراد و خانوارها افزایش یافته و توان پرداخت اجاره ها یا خدمات مربوط به استفاده از مسکن افزایش خواهد یافت.

قیمت ایرپاد پرو 2021

در آمریکا نیز این سهم پایین و مردم بیشتر از اوراق خزانه کوتاه مدت استفاده می کنند و بیشتر مخارج مصرفی خود را صرف کالاهای مصرفی می کنند. در این کشور افراد بیشتر از خانه های اجاره ای استفاده و نرخ مالکیت خانوارهای مسکونی در آنها کمتر است. سهم کشور آلمان به عنوان یک استثنا در این زمینه کمتر از 44 درصد است. با توجه به مهاجرپذیری استان فارس، کشش تقاضا برای مسکن در این استان قابل توجه است.

با ثبات است و این موضوع را نمی توان به عنوان ویژگی ثبات مالی تعریف کرد. 1997) معتقد است که ثبات مالی به کارکرد نهادهای مالی تشکیل دهنده جریانات مالی بستگی دارد. لذا قیمت دارایی با هرینه تأمین مالی آن ارتباطی معکوس دارد. فقط در کشور تایلند چنین حجمی از دارایی ها در مقایسه با کشورهای مورد بررسی وجود دارد. سایر پارامترهای الگو از نظر مطابقت با معیارهای آماری دارای شرایط مطلوب و سازگاری هستند.

پس از مقدمه و بیان نظری موضوع، مرور ادبیات و تجربه برخی کشورها در قسمت دوم، معرفی الگو و کشش تقاضای مسکن استان ها در بخش پایانی مرور می شود. ضریب تعیین اصلاح شده الگو 9درصد است. استان خراسان رضوی جزو کلان شهرهایی است که از منظر توسعه توریسم زیارتی و گردشگری توانمندی های قابل توجهی دارد. چرخه های قیمتی در قالب ادوار تچاری و شوک های حقیقی و واقعی بازار دارایی ها را متاثر می کنند. متوسط خانوارهای چینی حدود 62 درصد دارایی شان را در املاک و مستغلات نگهداری می کنند.

در هند 77 درصد داراییها در املاک و مستغلات(شامل ساختمانهای مسکونی،ساختمانهای مربوط به فعالیت های کشاورزی و فعالیت های غیرکشاورزی، اراضی شهری و روستایی و ساختمان های مانند استخر و پارک..) متبلور است. در مجموع کشورهای شرقی مانند هند،چین،ایران ، روسیه ، ترکیه به لحاظ فرهنگی تمایل بیشتری به خرید مسکن و مستغلات دارند. لذا منابع مالی و سرمایه ی به این بخش وارد شده و رشد قیمت آنها تداوم خواهد یافت. سرمایهگذاران ریسک این نوع دارایی را اندک و آن را سودآور توصیف نموده اند.

آخرین بروزرسانی در: