طول مطالعه: 4 دقیقه

آنچه که اهمیت دارد آن است که پوتین تا سال ۲۰۰۷ رویکرد اصلی خود را بر مبنای نزدیکی هرچه بیشتر به اروپا قرار داد، اما پس از آن که دریافت غرب تمایل چندانی برای این دوستی از خود نشان نمیدهد و همچنان در پی فشار بیشتر بر روسیه است، رویکرد سیاسی خود را تغییر داد و تلاش کرد تا فعالانهتر در نظم جهانی، نقش ایفا کند. در هر حال عامل اصلی موفقیت او که توانسته است همچنان رییس جمهور روسیه باقی بماند، جهت دادن به انرژی فراوانش در رسیدن به اهداف مشخص است».  ​​!

جام جهانی ۲۰۲۶

بنابراین نباید از نظر دور داشت که او شرایط و واقعیتهای محیط سیاست خارجی را به خوبی درک کرده و تشخیص داده و با تکیه بر توانمندیهای ذهنی خود از تجربیات گذشته و دانش خود برای رسیدن به اهدافش بهره جسته است. مخدومی در اثر خود ضمن اشاره به روایتهایی که از زندگی سخت دوران کودکی پوتین ارایه شده است، تاکید میکند که روزهای سخت زندگی پدر و مادر پوتین در دوران جنگ جهانی دوم و پس از آن و همچنین فقر و تنگدستی خانواده وی، زمینهساز شکلگیری شخصیتی او در آینده شدهاست.

رئال مادرید مایورکا
ولادیمیر پوتین تا سال ۲۰۰۷ کارنامه اقتصادی مثبتی از خود برجای گذاشت. در فصل سوم کتاب، مخدومی تلاش میکند تا ارزیابی کلی از شخصیت ولادیمیر پوتین بدست دهد و ویژگیها کلی شخصیت او را تشریح کند و در فصل چهارم نیز خواننده با شخصیت سیاسی پوتین و رویکرد کلی او نسبت به سیاست آشنا میشود. عضویت پوتین در کا.گ.ب باعث میشود تا وی ضمن طی دورههای آموزشی سخت و ویژه، اطلاعات و تجربیات بسیار خوبی بدست آورد و سپس برای انجام ماموریتهای سری، به کشور آلمان شرقی اعزام شود.

همین کارنامه موفق اقتصادی باعث شد تا کشور روسیه از شرایط سخت خود در دههی ۱۹۹۰ میلادی خارج شود و با موفقیت راه خود را در پیش بگیرد. او توانست بسیاری از شاخصهای اقتصادی کشور را بهبود ببخشد، رشد ناخالص داخلی را با شتاب قابل قبولی افزایش دهد، از میزان بدهیهای کشور خود بکاهد و مبالغ قابل توجهی را در صندوق ذخیره ارزی کشورش ذخیره سازد. عملکرد اقتصادی پوتین مثبت است و توانسته بهبود قابلتوجهی در وضعیت اقتصادی روسیه به وجود آورد. ​​&;​!

علت تورم جهانی
با وجود وساطتهای فراوان مربیان وی، با این حال پوتین قاطعانه بر تصمیم خود پافشاری کرده و در نهایت پس از تحصیل در دانشکده حقوق، به عضویت کا.گ.ب در میآید. پرسش اصلی این کتاب آن است که کدام پس زمینههای روانشناختی، رویکردهای سیاسی امروز ولادیمیر پوتین به عنوان یکی از قدرتمندترین مردان جهان را شکل میدهند و چگونه میتوان درک بهتری از اقدامات او به عمل آورد. در بخش اول کتاب، خواننده با بحث «روانشناسی سیاسی شخصیت» آشنا میشود تا بطور کلی دریابد که علم روانشناسی چه پیشینهای در شناخت شخصیتهای مهم سیاسی جهان داشته است و تلاش برای این شناخت از چه زمانی آغاز شده است.

قرعه کشی خودرو 25 تیر 1401
این کتاب ۱۸۱ صفحه دارد و در پنج بخش و تعدادی پیوست تنظیم شده است. یکی دیگر از نکات مورد توجه پوتین، نقش رسانهها در جلب نظر افکار عمومی بوده است و تاکید بر این نکته که نمیتوان نقش آنها را در بحرانها نادیده گرفت. از همین رو باید همواره و به صورتی هوشمندانه از بستر رسانهها برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی بهره برد. حضور پوتین در آلمان شرقی نه تنها منجر شد تا وی تجربیات کافی بدست آورد که شکست شوروی در حمایت از آلمان شرقی و تنها گذاشتن این متحد راهبردی، باعث شد تا حمایت همه جانبه از متحدان، همواره به عنوان یک اصل ثابت در ذهن وی حک شود.

رونمایی آیفون 13
مولفههایی که میتوانند تصویری بهتر از این شخصیت مهم سیاسی بدست دهند. در نتیجه با استعفاء از سازمان کا.گ.ب که در آن زمان تا حد زیادی بدنام شده بود، توانست به بازسازی هویت و جایگاه سیاسی خود بپردازد و سپس، از پس از مدتی فعالیت در شورای شهر سن پترزبورگ، به مسکو نقل مکان کرد و ظرف چهار سال از معاونت اداره بازرسی نهاد ریاستجمهوری به سمت معاون اولی رییسجمهوری رسید.

ولادیمیر پوتین پس از پایان ماموریت در آلمان شرقی، به روسیه بازگشت و پس از مدتی دریافت که شوروی در حال فروپاشی است. در فصل دوم کتاب خواننده با دوران کودکی، نوجوانی و جوانی ولادیمیر پوتین آشنا میشود و درمییابد که زمینههای شکلگیری کلی روحیه پوتین چه بوده است. به نظر نویسنده کتاب، سیاست «توازن قدرت» در دکترین دفاعی و امنیتی پوتین، جایگاهی ویژه دارد و به همین منظور، پوتین همواره تلاش دارد تا مراقب وضعیت تعادل قوای روسیه و آمریکا باشد.

ایرپاد پرو 2021 پوتین همواره تلاش دارد تا مراقب وضعیت تعادل قوای روسیه و آمریکا باشد. مخدومی معتقد است که پوتین از شکستهای رهبران بلوک شرق، آموخته است که برای پیشرفت و حفظ قدرت باید منعطف بود و در عین حال از الگوهای امنیتی که پیش از این در دوران حضور خود در کا.گ.ب آموخته، دریافته است که باید در برخی از معادلات منطقهای و بینالمللی، با سرعت و قاطعیت وارد میدان شد. مخدومی تاکید میکند که کسانی که پوتین را از دوران کودکی تا دوران حضور در کا.گ.ب میشناسند، تاکید دارند که وی فردی درونگرا، آرام، قاطع، سرسخت، درسخوان و با پشتکار، رسمی و لایق بوده است.

روایتی روانشناختی از زندگی پیچیده «ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین» رییسجمهوری کنونی روسیه، موضوع کتابی است که به تازگی و به قلم «علی مخدومی» به تحریر درآمده و «موسسه مطالعات راهبردی» آن را منتشر ساختهاست. کتاب «علی مخدومی» با نام «اسطوره روسیه» تلاشی است برای پر کردن این خلاء و ارایه اطلاعات روانشناختی ارزشمندی از زندگی مردی که حدود دو دهه است به عنوان نفر اول سیاست یکی از ابرقدرتهای جهان، نقش ایفا میکند و به عنوان موفقترین و در عین حال پیچیدهترین رهبران روسیه کنونی و شوروی سابق شناخته میشود.

آخرین بروزرسانی در: