طول مطالعه: 4 دقیقه

شهر بوشهر یکی از بهترین مناطق برای گردشگری است و سواحل خلیج فارس از پتانسیل بالایی برای گردشگری و تفریح، به ویژه در ایّام نوروز برخوردارند. با توجه به داده های برگرفته از مدلترین فرصتهایی که شهربوشهر در زمینه توسعه گردشگری با آن روبه روست عبارتند از : وجود خلیج فارس به عنوان اصلی ترین جاذبه گردشگری، سنتها ومراسم مذهبی بومی منطقه به عنوان دومین فرصت پیش رو و توسعه و تجهیز محورهای اصلی و فرعی ارتباطی کشور در اولویت بعدی به ترتیب با امتیازهای وزنی 32/0، 24/0 و20/0 قرار دارند.

قیمت ایرپاد پرو 2021

᠎​​​.

به عنوان مهم ترین تهدید، بالا بودن درجه حرارت و رطوبت در فصل تابستان درر رده اول از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی مردم و عدم توجه به فرهنگ سنتی و محلی به عنوان دومین عامل و تهدیدهای زیست محیطی و ایجاد خسارت به آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی به عنوان سومین عامل به ترتیب با امتیازهای وزنی 36/0، 28/0 و20/0 قرار دارند. امتیاز وزنی کل نشان می دهد که یک سیستم چگونه به عوامل و نیروهای موجود و بالقوه در محیط بیرونی اش پاسخ می دهد.

ایرپاد پرو یا امروزه، توسعه گردشگری به عنوان یکی از توانهای بالقوه توسعه منطقه­ای در کنار سایر فعالیتها محسوب شده و مطالعات، نشان داده­اند که بین رشد و توسعه صنعت گردشگری و رشد توسعه اقتصادی کشورها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد(لی،50:1995). جهت سنجش وضعیت کنونی توسعه یافتگی گردشگری از منظر شاخصهایی همچون امنیت، مدیریت، وضعیت تسهیلات و امکانات اقامتی و رفاهی، وضعیت تسهیلات دسترسی، ارتباطی و حمل و نقل مربوط به گردشگری و پرسش نامه در اختیار افراد بومی شهر بوشهر قرار می­گیرد و از آنها خواسته می­شود که برای هر بخش به هر شاخص امتیازی را به درصد (بین صفر و صد) اختصاص دهند.

این مدل تحلیلی سیستماتیک را برای شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژای که بهترین تطابق بین آنها را ایجاد می­نماید، ارائه می­دهد. ماتریس اجزا که شامل بارهای عاملی هر یک از متغیرها در عوامل باقیمانده است.چون تفسیر بارعاملی بدون چرخش ساده نیست بنابراین عامل ها را می­چرخانیم که در جدول 15 ارائه شده است. در نهایت، با توجه به میزان بخش­ها به طبقه (بسیار ضعیف 0 تا 2/0، ضعیف 2/0 تا 4/0، متوسط 4/0 تا 6/0، خوب 6/0 تا 8/0، بسیار خوب 8/0 تا 1) سطح بندی می گردد که در جدول 9 ارائه شده است.

رئال مادرید مقابل رئال مایورکا در این قسمت نقاط ­قوّت و نقاط­ ضعف و در چهارچوب ابعاد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، اکولوژیکی و نهادی به شرح ذیل تقسیم بندی شده است که در جدول1و2 آورده شده است. 1- عوامل ­و نقاط ­ضعف­ و قوّت حاصل از محیط داخلی تأثیرگذار درتوسعه گردشگری شهر بوشهرکدام است؟ 2- تهدیدها و فرصت­های حاصل از محیط خارجی تأثیرگذار در توسعه گردشگری شهر بوشهرکدام است؟ ولی به دلایلی چند و به خصوص شرایط اقلیمی مناسب در فصل گردشگری ایران یعنی تابستان، وجود برخی جاذبه­های طبیعی و انسانی دیگر و همچنین فاصله نسبی کمتر به مراکز جمعیتی بزرگ و به خصوص استان تهران و تراکم بالای جمعیت در جلگه شمالی کشور، توجّه گردشگران به سواحل شمالی بیشتر از سواحل جنوبی است(رضائی و همکاران،45:1386).​​​ !

برای جمع آوری اطلاعات و داده­های مورد نیاز از بررسی­های اسنادی و کتابخانه­ای و مطالعات میدانی استفاده و با توجه به اطلاعات به دست آمده، به بررسی جاذبه­ها، امکانات، خدمات ­و وضعیت کلی گردشگری در منطقه پرداخته، سپس برای تجزیه و تحلیل یافته­ها از مدل استفاده شده است. در ستون چهار (درجه بندی)، به هر عامل و بر اساس اهمیت و موقعیت کنون سیستم به آن عامل خاص امتیازی از 5 (بسیار خوب) تا 1 (ضعیف)، (بر اساس نتایج یافته های حاصل از شناخت و تجزیه و تحلیل وضع موجود) می دهیم. ᠎&;​​​.

کرونا امروز ایران سپس از هر شاخص برای هر بخش­ میانگین­گرفته­ می­شود و از مجموع آنها یک ماتریس اولیه تشکیل می­گردد. در واقع، این ­روش بهترین استراتژی برای سازمان­هاست. 2018). , , . 2018). , . (2017). ’. (2017). . شیرین بخش، شمس اله و نادری، اسماعیل و گندلی علیخانی، نادیا.

کاشی، منصور و دنیائی، محمد و احمدی، روح اله. کمیجانی، اکبر و نادری، اسماعیل. همچنین قبل از هرگونه برنامه ریزی و اجرای طرح های تدوین شده، داشتن اطلاعات از ویژگیهای گردشگران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 1 نشان دهنده بالاترین رتبه و نیز نشان دهنده کمترین رتبه است. کاشی، منصور و دنیائی، محمد و احمدی، روح اله. , . (2004). , , & , .

آیفون 14 پلاس , , ., , .-., , . (2004). : , , --, . 22, . 1 (., 2004), . فتاحی، شهرام و سحاب خدامرادی، مرتضی و ایوتوند، میثاق. 1392). محاسبه ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل های حافظه بلندمدت گارچ، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال دهم، شماره 39، صص1-19. ،2:1997). با توجه به اینکه ساختار اقتصادی ایران به شدت متکی به صادرات نفت و درآمد حاصل از آن بوده است و تلاش­های صورت گرفته برای خروج از این وضعیت و اتخاذ سیاست­های اقتصادی غیر نفتی نتیجه چندانی در برنداشته است، برای ایجاد توسعه­ای همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی در کشور، نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیت­ها هستیم.

شهریاری، حمید و شریعتی، نیما و مسلمی، امیر. ،1040:2006). گردشگری یکی از منابع اصلی تبادل فرهنگی و آشنایی با آداب و رسوم و اجتماعات بومی جوامع میزبان در سراسر دنیا می باشد. , ., , ., , . , , ., , ., , . , ., , ., , . 2017). : , , 1951-1980, . , . . (1994). . اسلامی بیدگلی، غلامرضا و راعی، رضا و کمال زاده، سحر.

, ., , ., , ., , . علیزاده، شیما و صفرزاده، حسین. , . & . . سیدحسینی، سیدمحمد و ابراهیمی، سیدبابک و باباخانی، مسعود. نیکومرام، هاشم و سعیدی، علی و عبرستانی، مرجان. شعرائی، سعید و ثنائی اعلم، محسن. , , 12, 67, :10.3390/. , . (1970). : . , ., , ., , . , ., , ., , .

, ., & .

آخرین بروزرسانی در: