آخرین مطالب

پاسخ او قیمت بیت کوین (bitcoin) (2) خواندن

طول مطالعه: 4 دقیقه

قیمت بیت کوین () در زمان نگارش این مطلب یعنی ۱۸ خرداد ۱۴۰۰، قیمت در حدود ۳۲۰۰۰ دلار معامله می شود. اما این ویروس و سیاستهای بعدی دولتها، باعث ترس سرمایهگذار...

سایت ما 2 deaton, a and mull bauer سایت ما

طول مطالعه: 4 دقیقه

نتایج حاصل از تخمین سیستم معادلات در جدول (1) آورده شده است.همان گونه که در جدول مشاهده میشود، هر سطر بیانگر ضرایب مربوط به هر یک از متغیرهای مستقل در کل مع...